Єрківський ЗДО ”Колосок”, Єрки
Черкаська область, Звенигородський район

Наш дитячий садок


Принцип:

«Від творчого педагога - до творчої дитини!»


Головним завданням роботи  ЗДО  є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
 • створення умов для розвитку природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості;
 • формування особистості дитини, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • сприяння задоволенню національно - культурних, загальнолюдських запитів дітей та їх батьків, виховання у них поваги до інших  національностей; свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовного розвитку дитини;
 • здійснення соціально - педагогічного патронату сім'ї.

Основні напрями діяльності

 • Мовний режим: заклад працює в україномовному режимі
 • Кількість груп: 5, з них: 1 група раннього віку, 4 - дошкільного віку
 • Проектна потужність: 115 дітей
 • Режим роботи груп: всі групи з режимом роботи 10,5 годин.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗДО НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи протягом минулого навчального року, враховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2020-2021 навчальний рік:

 1.  Продовжувати роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової  української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
 2.  Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти  і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».
 3. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу.
 4. Підвищувати професійну майстерність вихователів на основі досягнень психолого-педагогічних наук, передового педагогічного досвіду.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ:

 1. Підвищення дидактичної компетентності педагогів на основі комплексного методичного підходу.
 2. Розвиток і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування щоденної потреби у фізичних вправах, розвиток стійкого інтересу дітей до занять фізкультурою, формування здорового способу життя.

Логін: *

Пароль: *