Єрківський ЗДО ”Колосок”, Єрки
Черкаська область, Звенигородський район

Правила прийому

Відповідно до Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в дошкільні навчальні заклади заявником мають бути надані наступні відомості (в тому числі персональні дані, які надаються заявником з дотриманням вимог законодавства України):

Про дитину:

 • Прізвище, ім’я, по батькові.
 • Дата народження.
 • Дошкільний навчальний заклад, який обрали батьки або особи, які їх замінюють.
 • Бажаний рік для зарахування дитини до ЗДО.
 • Адреса проживання. 
 • Серія, номер свідоцтва про народження, дата видачі свідоцтва.
 • Інформація про наявність встановлених пільг.

Про батьків:

 • Прізвище, ім’я, по батькові батьків або осіб, які їх замінюють. 
 • Адреса зареєстрованого місця постійного проживання.
 • Контактні дані (телефон, електронна адреса).

Занесення відомостей у заявку здійснюється виключно державною мовою (як написано у відповідних документах: свідоцтві про народження, довідці про пільги тощо). Заявник несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, наданих в реєстраційній заявці.

Для підтвердження достовірності внесених відомостей заявник повинен упродовж 10 днів з дня подання електронної заяви звернутись до районного реєстратора з оригіналами (копіями) документів (свідоцтво про народження; документ, що підтверджує пільги) або прикріпити до заяви сканкопії зазначених документів.

Заявка, заповнена форма якої не відповідає за змістом оригіналам документів, відхиляється районним реєстратором.

Заявник має можливість обрати лише один дошкільний навчальний заклад для реєстрації своєї дитини.


ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ:

 • Заява батьків або особи, яка їх замінює.
 • Медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад.
 • Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
 • Свідоцтво про народження дитини.

У разі встановлення статусу заявки «Отримано направлення» заявник зобов’язаний упродовж 30 календарних днів подати завідувачу дошкільного навчального закладу окрім Направлення у даний дошкільний навчальний заклад, виданого районним реєстратором, усі документи, які необхідні для зарахування дитини, передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами).


ВІДРАХУВАННЯ ДИТИНИ З ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Правила є обов'язковими до виконання батьками дітей та особами, що їх замінюють і працівниками дошкільного навчального закладу.
Батьки дітей або особи, які їх замінюють та працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за порушення даних Правил згідно з чинним законодавством.

I. Батьки дітей або особи, що їх замінюють, повинні знати, що:

1.1. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.
1.2. Не зараховуються до дошкільного закладу зазначеного типу діти, які мають виражені порушення слуху, зору, розумово відсталі, з психопатоподібною поведінкою, хворі на епілепсію, шизофренію; з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують особливого догляду.
1.3. Для зарахування дитини у дошкільний заклад батькам або особам, які їх замінюють, необхідно пред’явити:

 • заяву;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;
 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

1.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп у дошкільному закладі здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).
1.5. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період ( 75 днів ).
1.6. Відрахування дітей з дошкільного навчального закладу завідувач може здійснювати в таких випадках:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу;
 • несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.- у разі

1.7. Не менше як за 10 календарних днів завідувач дошкільним закладом зобов’язаний повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини.
1.8. Заклад працює 5 днів в тиждень з 7.30 до 18.00 години. Вихідними днями є субота, неділя і загальнодержавні святкові дні.
1.9. Батьки зобов’язані знати, що своєчасний прихід і забирання дитини - необхідна умова правильної реалізації виховно-освітнього процесу. Про неможливість приходу дитини в дошкільний заклад по хворобі або іншій поважній причині необхідно обов'язково повідомити в дошкільний заклад. Дитина, не відвідуючи дошкільний заклад більше трьох днів, повинна мати довідку від лікаря; при поверненні після більш тривалої відсутності надається довідка про стан здоров'я дитини і контакти за останній 21 день; після відсутності в літній період - довідка про контакти, обстеження на гельмінти. Необхідно наперед повідомляти про день приходу дитини в дошкільний заклад після тривалої відсутності.
1.10. Вимоги до зовнішнього вигляду і одягу дітей :

 • охайний вигляд, застебнутий на всі ґудзики одяг і взуття;
 • умите обличчя;
 • чисті ніс, обличчя, руки, підстрижені нігті;
 • підстрижене (у хлопчиків) і ретельне розчесане (у дівчаток) волосся;
 • чиста нижня білизна;
 • наявність носових хустинок.

Перш ніж вести дитину в дошкільний заклад, перевірте, чи відповідає її костюм порі року і температурі повітря. Прослідіть, щоб одяг дитини не був дуже великим і не сковував її рухів. В правильно підібраному одязі дитина вільно рухається і менше стомлюється. Зав'язки і застібки повинні бути розташовані так, щоб дитина могла самостійно себе обслужити. Взуття повинне бути легким, теплим, точно відповідати нозі дитини, легко зніматися і взуватися. Носова хустинка необхідна дитині як в приміщенні, так і на прогулянці. Зробіть на одязі зручні кишені для його зберігання.
Щоб уникнути випадків травматизму, батькам необхідно перевіряти вміст кишень в одязі дитини на наявність небезпечних предметів.
1.11. Категорично забороняється приносити в дошкільний заклад гострі, ріжучі, скляні предмети (ножиці, ножі, шпильки, цвяхи, дзеркала, скляні флакони), а також дрібні предмети (намистини, ґудзики і т.п.), таблетки.
1.12. Забороняється одягати дитині будь-які прикраси (в тому числі і дорогоцінні), так як це може зашкодити стану здоров’я Вашої дитини.
1.13. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність за збереження речей дитини (предмети одягу, взуття).

1.14. Комплектування груп у дошкільному закладі передбачає перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці.                                                                                                                                                                            1.15. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року.
1.16. В літньо-оздоровчий період допускається зведення груп (в зв’язку із зменшенням контингенту дітей і літніх відпусток педагогів).
1.17. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

II. Дошкільний навчальний заклад зобов'язується:
2.1. Створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання.
2.2. Сприяти збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.
2.3. Забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти.
2.4. Формувати у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки.
2.5. Формувати у дітей бережне ставлення до особистих речей.
2.6. Бути осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.              2.7. Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків або осіб, які їх замінюють.
2.8. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.
2.9. За бажанням батьків надавати додаткові освітні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного МОН разом з МОЗ України.

III. Дошкільний навчальний заклад забезпечує:

 • охорону життя, зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини;
 • її інтелектуальний, фізичний і особистісний розвиток;
 • розвиток творчих здібностей та інтересів;
 • здійснення індивідуального підходу до дитини, враховуючи особливості її розвитку;
 • захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров'ю, а також від усіх форм фізичного та психічного насилля;
 • медичне обслуговування дітей на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу;
 • проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями,
 • проведення планових профілактичних щеплень лише після ретельного медичного огляду дітей та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють;
 • надання невідкладної медичної допомоги на госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організацію 3-х разового харчування відповідно встановлених натуральних норм та у межах відповідних бюджетних призначень.

IV. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, мають право:

4.1Вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти.
4.2.Обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу.
4.3.Звертатися до відповідних органів управління освіти з питань розвитку, виховання i навчання своїх дітей. 4.4.Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
4.5.Брати участь в поліпшенні покращенні організації навчально-виховного процесу.
4.6.Заслуховувати звіти завідуючої дошкільним закладом і педагогів про роботу з дітьми в групі.
4.7.Вносити добровільні благодійні внески по мірі потреб дошкільного навчального закладу та можливостей батьків на покращення харчування, навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу згідно чинного законодавства.
4.8.Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

V. Батьки дітей або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

5.1.Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.
5.2.Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливого ставлення до довкілля.
5.3.Забезпечувати умови для здобуття дітьми дошкільної освіти за будь-якої форми.
5.4.Поважати гідність дитини.
5.5.Приводити дитину в дошкільний навчальний заклад вчасно, чистою, охайною.
5.6.Суворо дотримуватися режиму перебування дитини в ДНЗ та чергування режимних моментів в групі.
5.7.Формувати у дітей культурно-гігієнічні навички, культуру поведінки, відповідальність за стан своїх речей, а у старшому віці відповідальність за збереження своїх речей.
5.8.З метою охорони життя і здоров'я дітей не давати з собою в дошкільний навчальний заклад ліки, солодощі, різноманітні прикраси, гострі предмети.
5.9.Особисто передавати дитину вихователю та вчасно забирати її з дошкільного навчального закладу у вихователя не пізніше 18:00 год., не довіряючи її малолітнім дітям або стороннім людям.
5.10.Приводити та забирати дитину тільки в тверезому стані, особам в стані алкогольного сп'яніння вихователь має право дитину не віддавати.
5.11.Не палити на території дошкільного навчального закладу.
5.12.Не заїжджати власним транспортом на територію дошкільного навчального закладу;
5.13.Попереджувати конфліктні ситуації з працівниками дошкільного навчального закладу та батьками або особами, які їх замінюють.
5.14.Щомісяця, не пізніше 10-го числа поточного місяця, вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі.            5.15.Інформувати дошкільний заклад про відсутність дитини, її хворобу;
5.16.Попереджати дошкільний заклад напередодні приходу дитини в групу після відсутності 3-х днів з представленням довідки від дільничного педіатра про стан здоров’я дитини.
5.17.Взаємодіяти з дошкільним закладом по всім напрямках виховання і навчання дитини;
5.18.Регулярно відвідувати загальні і групові батьківські збори.
5.19.Надавати посильну допомогу в реалізації статутних завдань, створення предметно- розвиваючого середовища , проведенні спортивних заходів, дитячих свят, охорони життя, оздоровлення, корекційно-відновлювальної роботи.                        5.20.Берегти майно дошкільного закладу як в приміщенні, так і на території закладу; оберігати зелені насадження, квітники.

Логін: *

Пароль: *